Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang.

Waktu Operasi ePayment

Transaksi Hari Biasa
02.00 am - 10.30 pm
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)
 
Transaksi Hujung Bulan/Hujung Tahun
02.00 am - 11.59 am
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)

Maklumbalas Transaksi ePayment


Maklumat Maklumbalas
* Maklumbalas :  
* Jenis Pembayaran :  
* No KP/ID Pelanggan :  
* Keterangan :  
Muatnaik Fail :

Maklumat Pelanggan
* Nama :  
* Nombor Telefon :  
* Alamat Emel :    
* Kod Pengesahan :
Sila masukkan kod di atas
Tidak boleh membaca kod? Klik sini untuk kod baru.
 


  • Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang diberikan adalah sahih dan benar.
  • Nombor telefon dikehendaki agar pelanggan dapat dihubungi sekiranya maklumat lanjut diperlukan.
  • Segala maklumat peribadi yang diberikan adalah sulit dan rahsia.