Bursar Department,
Chancellery Building,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Penang.

ePayment Operating Hours

Normal Day Transaction
02.00 am - 10.30 pm
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)
 
Month/Year End Transaction
02.00 am - 11.59 am
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)

Contact Us

Tel: 04-653 3888 Fax: 04-658 8205Directory

No Name Email Telephone No.
1
Puan Azlinda Abdul Razak
Pembantu Tadbir
hasil@usm.my 04-653 4133
2
Cik Nurezilla Elias
Penolong Akauntan
hasil@usm.my 04-653 4168
3
Puan Irda Maslan @ Baharudin
Pegawai Kewangan
hasil@usm.my 04-653 4188