Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang.

Waktu Operasi ePayment

Transaksi Hari Biasa
02.00 am - 10.30 pm
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)
 
Transaksi Hujung Bulan/Hujung Tahun
02.00 am - 11.59 am
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)

Pembayaran

  • Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat.
  • Had minimum pembayaran adalah MYR 5.00
  • Dokumen ini disediakan dalam bentuk softcopy dan boleh diperolehi di Kaunter Seksyen Perolehan, Jabatan Bendahari, Bangunan CO4 dengan mengemukakan resit pembayaran.

Maklumat Bayaran
Kategori : TENDER UNIVERSITI
* Nombor Dan Tajuk :
* Nombor Tender :
* Nama Syarikat :
* Matawang :
* Jumlah Pembayaran :

Maklumat Pembayar
* Nama Pembayar :
Nombor KP/Pasport : contoh: 999999999999
* Alamat :
Poskod :
* Nombor Telefon :
* Alamat Emel :
Keterangan :
* Kod Pengesahan :
Sila masukkan kod di atas
Tidak boleh membaca kod? Klik sini untuk kod baru.
Saya mengesahkan bahawa maklumat yang dimasukkan adalah benar dan bersetuju dengan terma perkhidmatan yang telah ditetapkan.