Jabatan Bendahari,
Bangunan Canselori,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang.

Waktu Operasi ePayment

Transaksi Hari Biasa
01.00 am - 11.45 pm
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)
 
Transaksi Hujung Bulan/Hujung Tahun
01.00 am - 11.59 am
Malaysia Time Zone (UTC+08:00)

Pembayaran

  • Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat.
  • Had minimum pembayaran adalah MYR 5.00

Maklumat Bayaran
Pembayaran Untuk : PELAJAR PENUH MASA (IJAZAH PERTAMA)
* Nombor Bil/Invois :  
* Nombor KP/Pasport : contoh : 999999999999  
* Nama Pelajar :  
* Matawang :
* Jumlah Pembayaran :