Pembayaran

  • Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat.
  • Had minimum pembayaran adalah MYR 5.00

Maklumat Bayaran
Pembayaran Untuk : SUMBANGAN COVID-19
Nombor KP/Pasport/Nombor Pendaftaran Syarikat :
* Nama :  
* Matawang :
* Jumlah Pembayaran :