Pembayaran

  • Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat.
  • Had minimum pembayaran adalah MYR 5.00

Maklumat Bayaran
Pembayaran Untuk : PELAJAR IJAZAH TINGGI
* Nombor Bil/Invois :  
* Nombor KP/Pasport : contoh : 999999999999  
* Nama Pelajar :  
* Matawang :
* Jumlah Pembayaran :