Pembayaran

  • Ruangan bertanda * adalah wajib diisi.
  • Sila pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat.
  • Had minimum pembayaran adalah MYR 5.00

Maklumat Bayaran
Pembayaran Untuk : BAYARAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA (PERSENDIRIAN)
* Nombor KP/Pasport :  
* Nombor Rujukan :  
* Nama :  
* Matawang :
* Jumlah Pembayaran :